alte litere

Standard

ca și cum
hainele i-ar fi rămas deodată mici
inima își schimbă literele
la vedere –
intimitatea cerului este
întotdeauna transparentă –

sufletul rămâne pentru o clipă gol
într-un abis al lipsei de viziune
și apoi
pricepând tragica relativitate
terestră

literele noi se așează în vechiul Cuvânt
binevestind același cer și devenind
organe de simț

ale aceleiași dulci și înnoitoare
tristeți.

ușa (foarte) întredeschisă

Standard

pentru că eram diferiți (foarte diferiți)
comunicarea a venit încet (foarte încet)

pentru că eram asemănători
(foarte asemănători)
diferențele au contat puțin (foarte puțin)

pentru că eram fricoși (foarte fricoși)
ușa către adevăr era doar întredeschisă
de aceea fiecare a mințit (foarte mințit)
cum că nu am fi deloc timizi
și singuri dar,

pentru că eram curajoși (foarte curajoși)

am închis ochii strâns
am deschis pumnii spre soare
am râs în hohote și am plâns și
am știut am știut
am știut că

necredința ta e și a mea
la fel după cum și a ta
este credința cu care eu
am pășit

prin întredeschiderea ușii
ca să ajung acasă (foarte acasă).