Cele două înțelesuri ale inimii / Dumitru Stăniloae

Există o inimă ca centru ascuns al minții, ca față a ei întoarsă spre Dumnezeu: supraconștientul sau transconsștientul. Ea rămâne închisă pentru conștiința noastră, atâta vreme cât ducem o viață inferioară automată, închisă în orizontul văzut al lumii. Sf. Marcu Ascetul spune despre această inimă că este partea dinăuntru a catapetesmei în care S-a sălășluit Hristos la Botez și că nu se deschide decât prin Dumnezeu și prin nădejdea înțelegătoare.

Dar mai este o inimă: subconștientul patimilor. Am putea spune că aceasta este memoria vibrațiilor și a faptelor noastre pătimașe, întipărită în ființa noastră, legată de latura ei biologică (la fel cum supraconștientul ar fi memoria actelor spiritualizate și potența energiilor superioare).

Toată strădania noastră în vederea curățirii gândurilor – care e un pas important spre nepătimire – are loc în legătură cu inima cea bună și cu Hristos care locuiește în ea. Doar îndrumând către această inimă gândurile bune, care în fond tot din ea răsar, putem reuși în opera de curățire lăuntrică. Conștiința noastră devine un teren de luptă între Hristos și duhul cel rău (prin gândurile bune și cele rele trimise spre ea prin cele două inimi). Inima bună privește spre infinitul de lumină, luminându-se de la el. Inima cea rea privește spre infinitul de întuneric, întunecându-se de la el. În fața fiecăruia se deschide un abis: în fața celei bune – abisul vieții; în fața celeilalte – abisul negru al golului, al platitudinii care ne atrage în chip pătimaș, înșelându-ne cu atracția unei false infinități.

Paza gândurilor constă într-o depănare necontenită a numelui lui Dumnezeu în minte, în căutarea inimii sau concentrarea minții în ea însăși.

**********

Recomand: Dumitru Stăniloae – Teologia ascetică și mistică ortodoxă (Purificarea / Iluminarea / Desăvârșirea), Opere complete 13, Ed. Basilica, București, 2019.

”Voilà ce coeur qui a tant aimé les hommes” – Foto: Ana Maria Tomescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s