Căci timpul e aproape / Vladimir Soloviov

Vladimir Soloviov (1853-1900), filosof religios, poet, critic literar rus.

Sarcina ultimă a moralității personale și sociale este aceea că Hristos – în care locuiește în chip trupesc / corporal toată plinătatea dumnezeirii – să ia chip în tot și în toate. De fiecare din noi atârnă conclucrarea la atingerea acestui scop, lăsându-L pe Hristos să ia chip în acțiunile noastre personale și sociale.

Toți suntem de acord că simplul cadru al legii juridice nu poate determina acțiunea omului care năzuiește după desăvârșire. E posibil să nu ucizi, sa nu furi, să nu încalci niciodată codul penal și totuși să rămâi, fără nădejde, departe de Împărăția lui Dumnezeu. Legea juridică nici nu are drept scop nemijlocit desăvârșirea omului și a umanității – sarcina ei constă doar în a conserva cât mai viguros cu putință existența exterioară a omului, întrucât acest lucru e necesar pentru realizarea unor scopuri mai înalte – în a da omului trupesc, cel puțin pe primele trepte, cele mai de jos, ale vieții sociale, un temei ferm, de unde scopul real nu poate fi văzut, dar fără de care totuși el nu poate fi atins.

La fel de insuficiente pentru călăuzirea pozitivă spre desăvârșire sunt și cadrele legii morale, ba chiar și poruncile Evangheliei, dacă sunt înțelese ca niște prescripții exterioare izolate – în litera, iar nu în duhul lor. Chiar și porunca cea mai înaltă și atotcuprinzătoare a iubirii poate fi înțeleasă și primită într-un sens mincinos – și nu numai că poate fi înțeleasă, dar a și fost și este mereu înțeleasă așa. Unii spun că iubirea evanghelică e înainte de toate iubire de Dumnezeu – și în numele acestei iubiri se consideră îndreptățiți, ba chiar obligați, să-i tortureze pe frații lor care nu mărturisesc ca și ei credința în Dumnezeu. Alții susțin că iubirea evanghelică are nevoie de o voință bună, egală și impasibilă față de toți și fiecare și, de aceea, nu îngăduie niciun fel de protecție bazată pe constrângere, a oamenilor pașnici și nevinovați de crimă, viol și tâlhărie. În numele iubirii de Dumnezeu unii dezonorează numele lui Dumnezeu prin fanatismele lor, în numele iubirii de aproapele alții ar abandona pe mulți dintre semenii lor pieirii, fără să o împiedice în vreun fel. Nu m-aș hotărî să spun că acești oameni acționează în mod conștient împotriva conștiinței lor; dar că ei nu și-au verificat conștiința așa cum se cuvine este limpede. Și doar examenul cel mai bun și unic este atât de aproape!

E nevoie doar ca, înainte de a te hotărî la un pas care are o oarecare importanță pentru viața personală și socială, să chemi în sufletul tău chipul moral al lui Hristos, să te aduni în tine însuți și să-ți răspunzi la întrebarea: ar face El acest pas?, sau – cu alte cuvinte – L-ar aproba, sau nu? M-ar binecuvânta să-l fac, sau nu? Aș propune această verificare tuturor – fiindcă nu înșală. În orice îndoială, când nu v-a mai rămas decât posibilitatea reflecției și meditației, aduceți-vă aminte de Hristos, imaginați-vi-L viu, cum și este, și așezați asupra Lui toată povara îndoielii voastre. Încă înainte să faceți asta, El a fost de acord să ia asupra Sa, împreună cu toate celelalte poveri, și pe asta, firește nu pentru a vă lăsa mâinile libere pentru orice nelegiuire, ci pentru ca, întorcându-vă la El și sprijinindu-vă pe El, să vă puteți reține de la rău și să deveniți, chiar și în acest caz de îndoială, conductori ai dreptății Lui neîndoielnice.

Dacă toți oamenii cu voință bună, atât persoane particulare, cât și cele active social și liderii popoarelor creștine, ar aplica în toate cazurile de îndoială acest remediu demn de încredere, ar fi deja începutul celei de-a doua veniri și pregătirea pentru înfricoșata judecată a lui Hristos – căci timpul e aproape.

************************

Recomand: Vladimir Soloviov, Temeiurile duhovnicești ale vieții – un catehism altfel, Ed. Deisis, Sibiu, 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s