”Etern-Femininul ne trage în sus” / R. Steiner

Vremelnic-sensibilul / Doar ca simbol survine; / Aici intangibilul / Evidență devine; / Aici genuinul ne- / Rostibil s-a spus; / Etern-Femininul ne / Trage în sus. (Faust, Goethe)

Trăim marele adevăr pe care îi este îngăduit lui Goethe să-l exprime în cuvintele finale din partea a doua a lui Faust: ”Etern-Femininul”. O, înseamnă să păcătuim împotriva lui Goethe, dacă spunem că el înțelege prin aceasta sexul feminin. Goethe înțelege acel ceva profund care reprezintă sufletul uman în fața misterului lumii, ceea ce e plin de dor, drept sâmburele veșnic din om: etern-femininul care trage sufletul în sus spre ceea ce e în veci nepieritor, spre înțelepciunea veșnică și care se dăruiește etern-masculinului.

El nu se referă la ceva feminin în sensul obișnuit al cuvântului. De aceea, ne este îngăduit foarte bine să căutăm acest etern-feminin deopotrivă în bărbat și în femeie: etern-femininul care năzuiește spre etern-masculinul din Cosmos, pentru a se uni, pentru a deveni una cu divin-spiritualul ce străbate lumea cu urzirea lui și pe care îl caută Faust. – Acest mister al oamenilor din toate epocile, spre care Faust năzuiește de la bun început este exprimat de Goethe într-un mod pe cât de paradigmatic, pe atât de monumental, în frumoasele cuvinte de la sfârșitul părții a doua a lui Faust; pe care le pune în fața noastră drept ceva mistic, spunând că tot ceea ce e fizic, tot ceea ce ne înconjoară în lumea senzorială e maya, e iluzie, amăgire, e o alegorie a spiritualului. Dar acest spiritual noi îl vedem dacă pătrundem dincolo de ceea ce îl acoperă ca un văl.

*********************

Recomand: Rudolf Steiner, Faust – Considerații spirituale – științifice, vol 1. Faust, Omul Căutător; Ed. Univers Enciclopedic Gold – Inițieri, București, 2012.

Picasso – Eternal Feminine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s