Demonul (fragment) / M.Lermontov

Prin vinetele spații clare
Zbura un înger luminos,
De pe pământul șters în zare,
Purtând un suflet păcătos;
El, îndoielile, oftatul
Le risipea, vorbindu-i blând,
Cu lacrimi îi spăla păcatul,
Și chinul i-l gonea din gând.
Dar tocmai începu, ca visul,
Să se audă paradisul
Când, cu făptura-i răsculată,
Tăindu-i calea prin văzduh,
Din bezna iadului, deodată,
Țâșni îngrozitorul duh.
Puternic sta, ca o furtună,
Precum un fulger strălucea,
Și-n cutezanța lui nebună
Răcni cumplit: ”Ea este-a mea!”

(…)
El sta din nou în fața ei,
Dar, Doamne! Cine să-l cunoască?
Ce crunt mai știe să privească!
Ce plin de iad e! Ce-nnegrit
De uriașă vrăjmășie!
Răceala de mormânt adie
De pe obrazu-i împietrit.
– Piei, duh al îndoielii crunte!
Cerescul spirit i-a răspuns,
De-ajuns ai triumfat, de-ajuns;
Dar judecata să te-nfrunte,
În clipa asta a venit
Și Domnul drept a osândit!
Azi, de-ndoieli ea nu se teme,
Cu-al lutului vremelnic strai
Scăpă de rău și de blesteme!
Să știi că sufletu-i în rai
E așteptat de multă vreme!
Ea-i dintre cei a căror viață
E-o clipă doar de chin și vai,
În bucurii nu se răsfață –
Pe care Dumnezeu anume
I-a plămădit pe voia lui –
De-aceea nu sunt pentru lume,
Nici lumea pentru dânșii nu-i!
Cu lacrimi și dezamăgire
Spăși Tamara tristul vis…
Iar prin durere și iubire,
Spre rai ea drumul și-a deschis!
Și îngerul privi cu-asprime
La spiritul viclean și mut,
Apoi, voios, pe-aripi sublime,
Către cereasca înălțime,
Cu sufletul a dispărut,
Și demonul, înfrânt, sălbatic
Își blestemă nebunul vis,
Din nou, trufaș și singuratic,
Pribeag rămase prin abis.
Din nou înfrânt porni-n neștire,
Încrâncenat scrâșnind din dinți,
Lipsit de țel și de iubire
Și părăsit de năzuinți!…

*****************

M. Lermontov, Demonul, în românește de George Lesnea, Ed. pentru Literatură Universală, București, 1966

Ilustrație de Mircea Dumitrescu / Foto: Ana Maria Tomescu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s