”Mângâerea cetitorilor în mijlocul desnădejdii” / Tomas de Kempi

Thomas à Kempis (c. 1380–1472) – German-Dutch canon regular of the late medieval period; the author of ”The Imitation of Christ”, one of the most popular and best known Christian devotional books. / Sursa foto: https://www.findagrave.com/

***
Scriitorul acestei căți instructive, Toma de Kempi, s`a născut în anul 1380 în sătișorul cu acelaș nume Kempi aproape de orașul Utrecht. După ce-și sfârși educațiunea în școalele după acele timpuri, intră în numărul fraților din ordinul Augustinilor unde își petrecu toată viața. Se săvârși în anul 1472 având 92 de ani dela naștere.

Sfaturi necesare vieții spirituale.

Iisus Hristos:

Fiul meu, nu te bizui pe statorniciea simțurilor tale, fiindcă acum sânt așa iar peste puțin vor fi altfel. Și atâta vreme cât vei trăi, vei avea să înduri schimbarea simțirilor chiar împotriva voei tale. După o așezare sufletească tristă vine una mai veselă, după una sbuciumată, alta mai liniștită, după râvnă răceală, după o lucrare osârdnică, o stare de lene.
Omul înțelept însă și întărit pe calea spirituală a vieții, este mai pre sus de cât or ce schimbare de acest fel. Fiindcă el nu se preocupă de ce simte sau din cotro bate vântul nestatorniciei; ci-ș îndreaptă toată băgarea de seamă către fericitul sfârșit la care trebuie să ajungă, și pentru asta, aflându-se în mijlocul tuturor încercărilor, el își aruncă privirile numai spre Mine unul, rămâind neclintit și totdeauna acelaș.
Cu cât privirile sufletului sunt mai statornic îndreptate, pe atât sânt expuse mai puțin furtunilor și valurilor vieții. Dar privirile acestea se împăienjenesc de multe ori, fiindcă se opresc adesea cu patimă la lucruri ce procură dulcețuri și desfătări.
Rar ai să întâlnești om în lume, care să se fi eliberat în toată deplinătatea de iubirea de sine. (…)

Fiul Meu, mai plăcute îmi sunt răbdarea și smerenia în năpaste, decât bucuria și mulțumirea în fericire. De ce te întristezi când ți se aruncă ceva de ocară în față? Chiar dacă ți s`ar atribui învinuiri și mai grele, totuși, nu se cuvine să te întristezi atât. Lasă să treacă ispita, doar ea nu-i nouă, nici întâia, și nici cea din urmă pe care o întâlnești dacă ți se mai prelungește viața. dealtfel, pari destul de tare până nu-ți vine asupră-ți vre-o încercare; ba chiar ești în stare să dai îndrumări și sfaturi foarte folositoare celor ce ți le cer; când însă te ajunge pe tine însu-ți vre-o amărăciune neașteptată, slăbești într’o clipă și cazi în desnădejde.
Fii băgător de seamă, cât de neputincios ești în fața micilor încercări și atunci chiar, când ți-s trimise pentru binele tău personal. Gonește-ți din inimă tot ceia ce te-ar putea tulbura, și orice s’ar întâmpla cu tine, nu te lăsa dus în desnădejde, ci te stăruește să te îmbărbătezi pe cât vei putea.
Dacă nu poți îndura cu bucurie, cel puțin suferă cu răbdare. Dacă nu poți auzi ceva fără să te amărăști și fără să cârtești, cel puțin înfrânează-te de a rosti vre-un cuvânt de protest care să fie motiv de sminteală pentru cei slabi. Fiindcă turbarea ta va trece repede, iar întoarcerea harului îți va îndulci amărăciunea dinlăuntru. (…)
Într-armează-te cu toată tăria duhului și te pregătește pe sine-ți către răbdare și mai mare. E drept că ești încunjurat adeseori de necazuri și ispite grele; toate acestea însă, să nu crezi că-ți sunt degeaba. Tu ești om, nu Dumnezeu; ești trup, nu înger; crezi că ți-i posibil să rămâi la aceiași măsură de virtute tot mereu, atunci când acest lucru nu l-au putut dobândi nici îngerii în ceruri și nici primul om în rai?

*** *** ***
Pe urmele lui Hristos, după Tomas de Kempi, Traducere din Limba Latină de Arhimandritul Galaction D. Cordun din Patriarhia României Mari, București, 1925.

Am carte, am parte – Foto: A.M.T.

One Comment Add yours

  1. Tom says:

    Superb!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s