Egoismul se înclină doar în fața fricii – Citate cabalistice / Michael Laitman

Rabi Michael Laitman (n.1946) – founder of Bnei Baruch, also known as Kabbalah Laam – a universalist kabbalah association; It is estimated to have around 50,000 students in Israel, and some 150,000 around the world.

Cel mai important aspect al procesului de autoperfecționare este cultivarea sentimentului de umilință față de Creator. Acesta nu ar trebui să fie un demers artificial, ci un scop al eforturilor noastre. Dacă omul începe să dezvolte treptat această calitate ca rezultat al muncii asupra sa, înseamnă că el acționează pe calea corectă. (Talmud, Avoda Zara)

Ființa umană se naște ca o persoană absolut egoistă, iar această caracteristică este atât de adânc înrădăcinată în sine, încât poate s-o convingă că a devenit deja merituoasă și s-a eliberat de egoism. (Talmud, Haghiga)

Când omul, prin intermediul studiului, ajunge la nivelul la care acceptă doar strictul necesar pentru a-și susține existența fizică, acesta este primul pas al ascensiunii sale în lumea spirituală. (Talmud, Psahim)

Cu cât o persoană se simte mai neînsemnată, cu atât se apropie de adevărata sa stare și de Creator. (Talmud, Sota)

O condiție necesară pentru urcarea spirituală este căutarea continuă a legăturii cu Creatorul. (Rambam, Ilhot zeSodot Tora)

Nu dispera de îndată ce ai intrat pe cale; Creatorul ne asigură succesul dacă direcția este corectă. (Talmud, Psahim)

Cel mai important aspect al omului îl reprezintă mai degrabă aspirațiile sale, decât realizările, pentru că egoismul său cere aceste realizări. (Talmud, Zavamot; Talmud, Sota)

Așa cum omul ar trebui să se străduiască să simtă lipsa de importanță a trăsăturilor sale înnăscute, tot așa ar trebui să fie mândru de munca sa spirituală și de scopul său. (Talmud, Brahot)

Înțelege-L pe Creator, Cabala este cunoscută ca învățătura celor ascunse (nistar) pentru că omul o poate înțelege doar în măsura în care este capabil să își transforme calitățile interioare. Prin urmare, omul nu poate transmite percepțiile sale altora, dar poate și ar trebui să îi ajute pe ceilalți să urmeze aceeași cale. (Rambam, Ilhot Yesodot Tora)

Omul trebuie să își imagineze că doar el și Creatorul există. Diferitele personaje și povești din Biblie semnifică diverse calități ale sale și ale tuturor oamenilor care se află în diferite stadii ale urcării spirituale. (Talmud, Kidușin)

Omul nu trebuie să dispere atunci când, pe măsură ce studiază și muncește pentru a se autoperfecționa făcând eforturi pentru ridicarea spirituală, ajunge să se vadă pe sine într-o condiție cu mult mai rea decât cea anterioară studierii. Adevărata natură a egoismului este revelată celui care se află la un nivel mai înalt decât alții și din acest motiv omul se vede pe sine ca fiind mai rău, chiar dacă el a devenit mai bun. (Talmud, Meghila)

Nu acordați atenție faptului că întreaga lume este în continuă căutare a plăcerilor, în timp ce doar câțiva aspiră către Creator. (Talmud, Roș HaȘana)

Cel mai important aspect al progresului spiritual al omului este cererea de ajutor adresată Creatorului. (Talmud, Yomah)

Cele mai rele manifestări ale egoismului sunt aroganța și trufia. (Talmud, Sota)

Omul trebuie să extragă putere din înțelegerea scopului Creației, bucurându-se în avans de inevitabila reformare a întregii lumi și de instalarea păcii în întreaga umanitate. (Talmud, Truma)

Credința este singura cale de salvare. Toate celelalte calități pot deveni confuze datorită egoismului, credința fiind singura bază a ascensiunii spirituale. (Talmud, Makot)

Credința nu se poate manifesta în om fără a fi însoțită de frică, pentru că egoismul se înclină doar în fața fricii. (Talmud, Șabat)

Chiar dacă omul nu face nimic, egoismul său îl determină să facă tot felul de fapte rele. Astfel, omul care nu a păcătuit poate fi comparat cu omul care a făcut fapte bune. (Talmud, Bava Mețiah)

Unirea omului cu Creatorul poate avea loc numai datorită concordanței calităților lor. (Talmud, Sota)

*** *** ***

Michael Laitman, Atingerea lumilor spirituale – Ghid de descoperire spirituală, Trad, Doina Zamfirescu, Ed. Ari, București, 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s