Pofta de Înțelepciune duce la Împărăție / Fragmente din Cartea înțelepciunii lui Solomon

Solomon (în ebraică: שְׁלֹמֹה ,se citește Shlomó; în greacă:Σαλομών, Σολομών = Solomón, în latină:Salomon (rex); în arabă: سليمان, Sulayman) a fost fiu al lui David și al Batșebei, conducător evreu antic menționat în scrierile biblice rege al Israelului timp de circa 40 de ani (971-931). / Sursa foto: https://www.publicdomainpictures.net/ro/view-image.php?image=318035&picture=regele-solomon

Această carte este inclusă în „literatura sapiențială a evreilor”.
*
Este acceptat în general că „Înțelepciunea” nu este o „persoană”, adică o ființă capabilă de a exercita înțelegere și voință. Atunci ce este? Să fie un atribut personificat al lui Dumnezeu? (…)
Dumnezeu a creat lumea prin intermediul Înțelepciunii și, având în vedere că Înțelepciunea este motivul Creației, (…) se poate spune că ea este iubirea lui Dumnezeu față de om.
*
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale Cărții Înțelepciunii îl reprezintă caracterul evreiesc al acesteia, care este deschis în mod clar către ideile grecești.

Selecțiuni din Cartea înțelepciunii lui Solomon.

Căutați cunoașterea lui Dumnezeu prin neprihănirea vieții:
o asemenea cunoaștere (Înțelepciune) nu poate fi atinsă de robii păcatului.

Cap. 1

1. Iubiți dreptatea, voi care sunteți judecători ai pământului,
Cugetați la Domnul cu o minte bună,
Și în sinceritatea inimii căutați-L voi;
2. Căci El este de găsit de cei care nu-L ispitesc,
Și se arată celor care nu se îndoiesc de El.
3. Căci cugetele viclene depărtează de Dumnezeu;
Și Puterea supremă, când este pusă la încercare, îi tulbură pe cei necugetați:
4. Fiindcă înțelepciunea nu pătrunde în sufletul care a nutrit răul,
Și nu sălășluiește în trupul arvunit de păcat.
5. Căci Duhul cel Sfânt al povățuirii va fugi de vicleșug,
Și va pleca de lângă cugetările care-s lipsite de pricepere
Și va fi alungat când fărădelegea se va apropia.

Păcătosul nu poate scăpa de pedeapsă;
cuvintele îi sunt cunoscute.
(…)
11. Păziți-vă așadar de șoaptele deșarte
Și feriți limba voastră de blasfemie,
Fiindcă vorba cea mai ascunsă nu va trece fără pedeapsă
Și gura mincinoasă nimicește sufletul.

Dumnezeu nu face oamenii să sufere de bunăvoie;
ei singuri atrag asupra lor pedeapsa și moartea.

12. Nu ademeniți moartea prin strâmbătățile vieții voastre
Și nu vă atrageți pieirea prin faptele mâinilor voastre.
13. Căci Dumnezeu n-a făcut moartea
Și nu se bucură nici de pieirea celor vii.
14. Ci el a zidit toate lucrurile ca ele să aibă viață
Și toate lucrurile zidite ale lumii sunt folositoare vieții
Și întru ele nu este venin de pieire
Și nici Hades nu are stăpânire împărătească asupra pământului;
15. Căci dreptatea este nemuritoare,
Iar nedreptatea aduce moarte.
16. Dar cei necredincioși o cheamă cu mâinile și cu vorbele lor;
Socotind-o prietenă, ei sunt mistuiți de iubirea pentru ea
Și au făcut un legământ cu ea,
De aceea vrednici sunt să aibă soarta ei.

Cap.2

1. Căci ei și-au spus în sine, fără a cugeta drept,
Scurtă și dureroasă este viața noastră
Și nu este niciun leac când omul își atinge sfârșitul
Și nu s-a cunoscut niciunul care să se întoarcă din Hades.
2. Căci din simplă întâmplare ne-am născut noi
Și după viața aceasta vom fi ca și cum n-am fost vreodată;
Căci fum este suflarea din nările noastre
Și cugetarea este o scânteie aprinsă de bătaia inimii noastre,
3. Care atunci când se va stinge, trupul se va face cenușă
Și duhul se va risipi ca aerul de ușor;
4. Și numele nostru va fi uitat cu vremea
Și nimeni nu-și va aduce aminte de faptele noastre;
Și viața noastră va trece ca urma norului
Și se va risipi ca negura
Când este izgonită de razele soarelui
Și doborâtă de căldura acestuia.
5. Căci vremea dată nouă e ca trecerea unei umbre
Și sfârșitul nostru nu poate fi dat înapoi,
Căci este pecetluit cu strășnicie și nimeni nu îl întoarce.

De aceea ei se vor bucura din plin
de viața aceasta și îi vor zdrobi
pe cei ale căror vieți o condamnă pe a lor.

6. Veniți, așadar, și să ne bucurăm de lucrurile bune care sunt acum
Și de făpturi să ne folosim cu toată chibzuința posesiunea tinereții.
8. Să ne încoronăm cu flori de trandafir, până nu se veștejesc.

Cap. 3

1. Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu
Și niciun chin nu se va atinge de ele.
2. În ochii celor fără minte ei păreau a muri;
Și ieșirea lor (din lumea aceasta) era socotită a fi suferința lor
3. Și plecarea lor dintre noi a fi pieirea lor,
Dar ei sunt în pace.
4. Chiar dacă, în fața oamenilor aceștia au fost pedepsiți,
Nădejdea lor este plină de nemurire.
5. Și îndurând pedeapsă măruntă, mare răsplată vor primi;
Căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El.
6. Ca pe aur în topitoare, așa i-a încercat El
Și ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit.
7. Și ei vor străluci în ziua răsplătirii lor
Și vor alerga pretutindeni ca scânteile lăsate pe miriște.
15. Căci bunele osteneli au roadă de mare slavă
Și rădăcina înțelepciunii nu poate pieri.
16. Copiii desfrânaților nu vor ajunge la desăvârșire
Și sămânța ieșită din unirea nelegiuită va pieri.
17. Chiar dacă viața le va fi lungă, nu vor fi de nicio socoteală
Și la capătul bătrâneții lor vor fi fără de cinste.
(…)

Cap. 6
(…)
Înțelepciunea dorește să fie găsită

12. Înțelepciunea este luminată și nu se stinge
Și cu ușurință este văzută de cei ce o iubesc
Și (este) găsită de cei ce o caută.
13. Ea îi întâmpină pe cei care doresc s-o cunoască,
făcându-se pe ea întâi cunoscută.
14. Cel care se scoală devreme s-o caute nu se va osteni,
Căci o va afla șezând la poarta lui,
15. Căci a cugeta la ea înseamnă desăvârșirea priceperii,
Iar cel care stă treaz pentru ea va fi degrabă fără grijă.
16. Căci ea umblă în toate părțile căutând pe cei vrednici de ea,
Și în drumurile lor le apare cu bunăvoință
Și îi întâmpină în toate țelurile lor.

Soritele

17. Căci adevăratul ei început este pofta de învățătură,
Iar pofta de învățătură este iubirea pentru ea,
18. Iar iubirea pentru ea este păzirea legilor ei,
Iar păzirea legilor ei este siguranța nestricăciunii,
19. Iar nestricăciunea ne aduce mai aproape de Dumnezeu;
De aceea, pofta de înțelepciune duce la împărăție.

Cap. 7
(…)
Valoarea înțelepciunii

8. Am ținut la ea mai mult decât la sceptre și la tronuri
Și am socotit bogățiile deșarte față de ea.
N-am pus alături de ea nici pietrele cele mai prețioase,
Fiindcă tot aurul de pe pământ, în prezența ei, nu e decât nisip,
iar argintul, în fața ei, va fi socotit noroi.
10. Mai presus de sănătate și frumusețe am iubit-o pe ea
Și aleg s-o am pe ea mai degrabă decât lumina,
Căci strălucirea ei nu se stinge niciodată.
11. Împreună cu ea mi-au venit toate lucrurile bune
Și în mâinile ei (sunt) bogății nenumărate.
12. Și m-am bucurat de toate acestea, căci
Înțelepciunea le stătea în frunte,
Deși eu nu știam că ea era născătoarea lor.
13. Întrucât am învățat-o fără viclenie, o împărtășesc
fără părere de rău;
14. Căci ea este pentru oameni comoară nesecată,
Iar cei ce se folosesc de ea capătă prietenie cu Dumnezeu
Dată pentru darurile ce vin din învățătură.

Marea știință a lui Solomon a venit
din acest mare dar al înțelepciunii
(…)

Însușirile înțelepciunii; izvorul ei; lucrarea ei

Căci în ea se află un duh iute de înțelegere, sfânt,
Unic de fel, cu multe laturi,
Diafan, liber în mișcare,
Limpede în rostire, neîntinat,
Deslușit, care nu poate fi vătămat,
Iubitor de bine, ascuțit, nestânjenit,
23. Binefăcător, iubitor de oameni,
Neclintit, temeinic, liber de griji,
Atotputernic, atotveghetor
Și răzbătând prin toate duhurile
Care sunt iuți la înțelegere, curate și diafane.
24. Pentru că înțelepciunea este mai sprintenă decât orice mișcare,
Ea pătrunde și străbate toate lucrurile prin curăția ei.
25. Căci ea este suflul puterii lui Dumnezeu
Și curata revărsare a slavei Celui Atotputernic;
De aceea, nimic care să fie întinat nu-și găsește intrare la ea.
26. Căci ea este strălucirea luminii celei veșnice
Și oglinda fără de pată a lucrării lui Dumnezeu
Și chipul bunătății Lui.
27. Ea, chiar de este una, toate le poate,
Și rămânând în ea însăși, toate le înnoiește,
Și răspândindu-se, prin veacuri, în sufletele sfinte
Ea face din ele prieteni ai lui Dumnezeu și prooroci.
28. Căci Dumnezeu nimic nu iubește, decât pe cel ce sălășluiește cu înțelepciunea.
29. Căci ea este mai frumoasă decât soarele
Și decât toate constelațiile;
Dacă o pui alături cu lumina, ea se arată a fi înaintea ei.
30. Căci lumina zilei urmează nopții,
Pe când înțelepciunea nu poate fi biruită de răutate.

Cap. 8

1. Ci ea ajunge tărie deplină de la o margine la alta a lumii
Și rânduiește toate lucrurile bune.

Solomon și-a dorit înțelepciunea ca mireasă pentru ca aceasta să-l sprijine atât în problemele publice, cât și în cele intime; dar numai Dumnezeu o putea dărui.

2. Pe ea am iubit-o și am căutat-o în tinerețile mele
Și am căutat s-o iau ca mireasă a mea (…)
8. Și dacă un om poftește să aibă știință întinsă,
Ea știe lucrurile din vechime și întrezărește lucrurile ce vor urma,
Ea înțelege întorsăturile cuvintelor și dezlegările enigmelor;
Ea cunoaște de mai înainte semnele și minunile și curgerile anotimpurilor și vremurilor.

13.Prin ea voi avea nemurire
Și voi lăsa celor după mine o pomenire veșnică.

***
Cartea înțelepciunii lui Solomon, trad. Alexandru Anghel, Ed. Herald, București, 2018


3 Comments Add yours

  1. agnesD says:

    Cartea Intelepciunii lui Solomon, sau, simplu, Intelepciunea lui Solomon. Wisdom, Livre de la Sagesse, carte din Vechiul Testament ramasa doar in greaca, originalul fiind pierdut; drept care nu e considerata canonica nici in Biblia iudaica nici in traducerile protestante. Un text de mare frumusete, superb talmacit in româneste in cartea recomandata de dumneavoastra.

    Like

    1. Multumesc. E o bucurie si pentru mine aceasta frumusete a Intelepciunii!

      Like

Leave a Reply to Ana Maria Tomescu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s