Vai de cel care trăiește cu ochii ațintiți asupra lumii materiale, cu spatele întors către lumea necunoscută! / V. Hugo

Victor-Marie Hugo (1802–1885) – French poet, novelist, and dramatist of the Romantic movement.
Photo source:  https://www.storicang.it/a/victor-hugo-scrittore-ribelle-in-nome-dellumanita_14946

Visarea e odihna gândirii, extazul e odihna contemplării.

De ce n-am avea un trup (în cealaltă viață), un trup subtil și diafan, în comparație cu care trupul omenesc ar fi doar o schiță nefinisată? Vom mânca? De ce n-am trăi, de exemplu, asemenea florilor, care n-au ore de masă, dar care câștigă și pierd neîncetat, muncă dublă ce constituie viața? Vom dormi? Existența noastră, alcătuită din ore de cunoaștere întrerupte de ore de somn, nu este decât o umbră fără formă a acestei existențe superioare în care visarea ar fi odihna gândirii, în care extazul ar fi odihna contemplării. Cine ne împiedică să ne imaginăm această viață cerească?

Sufletului îi este sete de absolut, dar în acest caz este o sete a sufletului, care nu trebuie să fie o sete a omului. Omul în timp și spațiu, adică trăind acea viață efemeră care nu este decât fantoma vieții, omul apaține relativului.
Cine spune „limită” spune „legătură” și „proporție”. Să ne mulțumim, așadar, cu relativul, din moment ce suntem limitați. Să nu căutăm absolutul aici, jos. Îl vom găsi în altă parte. Absolutul nu aparține acestei lumi. Este prea greu pentru acest pământ; l-ar face să iasă de pe orbită, dacă ar apăsa asupra lui.

Există două legi: legea planetelor și legea spațiului. Legea planetelor este moartea; limita cere distrugerea. Legea spațiului este eternitatea; infinitul permite expansiunea. Între cele două lumi, între cele două legi, există o punte: transformarea. A scăpa de gravitație înseamnă a scăpa de limită; a scăpa de limită înseamnă a scăpa de moarte. Omul este o frontieră. Ființă duală, el marchează limita dintre două lumi. Dincoace de el se află creația materială; dincolo de el – misterul.

A te naște înseamnă a intra în lumea vizibilă; a muri înseamnă a intra în lumea invizibilă. Ah! Dintre aceste două lumi, care este umbra? Care este lumina?
Oricât ar părea de ciudat, lumea luminoasă este lumea invizibilă; lumea luminoasă este aceea pe care nu o vedem. Ochii noștri omenești nu văd decât noaptea.
Să ne fixăm cel puțin ochii sufletului asupra acestui mister imens care ne așteaptă. (…)

Vai de cel care trăiește cu ochii ațintiți asupra lumii materiale și cu spatele întors către lumea necunoscută! Moartea este un schimb de haine. O, suflete, ai fost înveșmântat cu umbră, vei fi înveșmântat cu lumină!
*
Pe măsură ce omul înaintează în viață, ajunge la un fel de stăpânire a ideilor și a obiectelor, care nu este altceva decât un obicei profund de a trăi. Devine pentru el însuși propria tradiție; prin memorie, el se atașează puternic de ceea ce a văzut, de ceea ce a simțit, de ceea ce a suferit, de vremurile în care era un copil, de vremurile când era tânăr, de vremurile în care era matur, de jocurile sale, de iubirile sale, de muncile sale, se întoarce vrăjit spre tot ceea ce-i alcătuiește identitatea, spre iluzii, spre afecțiuni, spre pasiuni, spre bucurii dar, mai ales, spre dureri. Fiecare zi pe care a străbătut-o este o verigă iar pentru el, ca om, a trăi reprezintă întregul lanț.
Simte că în el există ceva indivizibil. A exista înseamnă a fi suma a tot ceea ce a existat, iată ce înțelege el mai presus de orice. Dacă îi oferiți o viață nouă și o tinerețe nouă, cu condiția să nu mai cunoască ce a cunoscut și să nu mai iubească ce a iubit, va prefera să moară. Este mai ușor să renunți la viitor decât la trecut.

Pentru ființa inteligentă, a exista înseamnă a compara la nesfârșit ceea ce a fost cu ceea ce este. De aici puterea de nestăpânit a eului.
Omul nu înțelege și nu acceptă nemurirea decât cu condiția de a și-o aminti.

***

Victor Hugo, Autobiografia mea intelectuală, Ed. Herald, București, 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s