Căile cele mai bătute și mai îmbulzite sunt și cele mai înșelătoare / Seneca

Lucius Annaeus Seneca (sau mai simplu Seneca sau Seneca cel Tânăr, cca. 4 î.Hr.–65) – Filosof stoic roman, preceptor al împăratului Nero. Seneca a ocupat și funcții în administrația Imperiului. A fost fiul lui Seneca cel Bătrân (55 î.Hr.-41 d.Hr).
Sursă foto: theguardian.com

Câtă vreme rătăcim la întâmplare, urmând doar freamătul și strigătele de tot felul ale celor care ne cheamă în diverse direcții, viața ni se va irosi între drumuri rătăcite și se va scurta.

Când drumul duce în sens contrar, graba e cea care provoacă îndepărtarea.

Nimic nu ne aduce neajunsuri mai mari decât faptul că ținem seama de ce spune lumea.

Nici un om nu rătăcește drumul doar în paguba sa, ci este și pricina rătăcirii altuia.

Exemplul altora ne duce la pierzanie; numai dacă ne separăm de turmă ne vom salva.

Toți oamenii își doresc, frate Gallio, să trăiască fericiți: însă când vine vorba să vadă deslușit ce anume le face viața fericită, privirea li se încețoșează; și, departe de a dobândi ușor o viață fericită, cu cât este mai nerăbdător cel care se avântă spre ea, cu atât mai tare și-o îndepărtează, dacă a rătăcit cumva drumul. Când drumul duce în sens contrar, graba însăși este cea care produce îndepărtarea. Mai întâi, ar trebui să hotărâm ce anume este acel lucru spre care năzuim, apoi să cercetăm pe ce cale ne putem îndrepta cel mai iute spre el; pe parcurs, dacă se dovedește a fi calea cea bună, vom înțelege cât avanzăm cu fiecare zi și cu cât suntem mai aproape de locul unde ne împinge o dorință naturală.

Câtă vreme însă rătăcim la întâmplare, fără să urmăm o călăuză, ci doar freamătul și strigătele de tot felul ale celor care ne cheamă în diverse direcții, viața ni se va irosi între drumuri rătăcite și se va scurta, oricât ne-am strădui, din răsputeri, zi și noapte. Să stabilim, prin urmare, și către ce tindem și pe ce cale – folosindu-ne însă de ajutorul unui cunoscător, care să fi parcurs deja drumul pe care înaintăm noi; căci acest drum nu se aseamănă deloc cu celelalte călătorii, în care, o dată ce ai delimitat un traseu oarecare și ai prins să-i întrebi pe localnici, nu te mai poți rătăci: în această călătorie, dimpotrivă, căile cele mai bătute și mai îmbulzite sunt și cele mai înșelătoare.

Așadar, nimic nu este mai important decât să nu ne ținem, asemenea dobitoacelor, de turma celor care pășesc în fața noastră, înaintând astfel în direcția în care merg toți și nu în aceea în care ar trebui mers. Totuși, nimic nu ne aduce neajunsuri mai mari decât faptul că ținem seama de ce spune lumea, considerând că este bun ceea ce este îndeobște aprobat, și că trăim – cu multe modele în față – urmând nu judecata, ci principiul imitării. Rezultatul este că oamenii se îngrămădesc unii peste alții, îmbulzindu-se.

Și, la fel cum se întâmplă într-o mulțime care se înghesuie – și nu cade nimeni fără să tragă după el un altul, iar cei care merg în față sunt pricina pieirii celor care îi urmează – întocmai poți vedea întâmplându-se în viața oricui: nici un om nu rătăcește drumul doar în paguba sa, ci este deopotrivă pricina rătăcirii altuia și cel care o provoacă. Este primejdios, într-adevăr, să ne legăm de cei care merg înaintea noastră și, cum fiecare preferă să se încreadă în alții decât să judece singur, lipsește mereu judecata asupra vieții, înlocuită fiind de o încredere oarbă în alții, iar o greșeală care ne-a fost transmisă din om în om, ne abate de la drumul nostru și ne grăbește căderea. Exemplul altora ne duce la pierzanie; numai dacă ne separăm de turmă ne vom salva.

Adevărul este însă că, împotriva rațiunii se ridică mulțimea, care își apără propria sa fărădelege. Și vedem, astfel, întâmplându-se exact ca în comiții unde, odată ce simpatia capricioasă a poporului și-a schimbat direcția, aceleași persoane care i-au ales pe pretori se miră că aceștia au fost aleși. Aceleași lucruri le lăudăm și, în momentul următor, le criticăm; la asta ajunge orice judecată călăuzită de părerea majorității.

***
SENECA, Alt timp nu am – Despre scurtimea vieții; Despre viața fericită, Ed. Seneca Lucius Annaeus, București 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s