Ambient in my Library – Imn liturgic: Canonul cel Mare

Ascultă suspinurile sufletului meu, și primește picăturile ochilor mei, Doamne…
*
Eu sunt cel căzut între tâlhari, în gândurile mele; cu totul sunt rănit acum de ele…

Sursa foto: ziarullumina.ro
Canonul Mare / ziua a doua din Postul Mare

Canonul cel Mare este un canon de pocăință, adică un lung imn liturgic (peste 250 stihiri), alcătuit din 9 cântări bogate, compuse la rândul lor din stihiri scurte de pocăință, ritmate de invocația „Miluieste-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”, cerere care amintește de rugăciunea vameșului din prima duminică a perioadei Triodului.

Canoanele liturgice au apărut la sfârșitul secolului al VII-lea și începutul secolului al VIII-lea, înlocuind în mare măsură imnele liturgice numite „Condac”. Totuși, între cântarea a 6-a și a 7-a a fiecărui Canon se mai păstrează un Condac urmat de un Icos. Canoanele au fost compuse la început de creștini sirieni elinizati din Palestina, sunt mai sobre din punct de vedere muzical și au un conținut teologic mai accentuat.

Acest bogat și frumos canon este deodată meditație biblică și rugăciune de pocăință. Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un dialog al omului păcătos cu propria sa conștiință, luminată de citirea Sfintei Scripturi. Sufletul care se pocăiește plânge că nu a urmat pilda luminoasă a drepților virtuoși, ci robia patimilor arătate în mulți păcătoși, dintre care unii nu s-au pocăit, iar alții s-au mântuit tocmai fiindcă s-au pocăit.

Cu inima plină de smerenia vameșului, cu strigătul de iertare al fiului risipitor și cu gândul la infricoșătoarea judecată, despre care vorbesc Evangheliile primelor trei duminici ale Triodului, autorul Canonului cel Mare ne arată deodată durerea și puterea pocăinței, leac și lumină a învierii sufletului din moartea păcatului. Rugăciunea vameșului „Dumnezeule, miluiește-mă pe mine păcătosul!” devine, în Canonul Sfântului Andrei Criteanul, ritmul și respirația pocăinței în stăruitorul stih: „Miluieste-mă, Dumnezeule, miluiește-mă!”

Sursă info: crestinortodox.ro

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s