Despre bine și moralitate / Clemens din Alexandria

Binele este tot ce durează.

Mă întrebi ce este binele? Atunci ascultă!

Binele este tot ceea ce-i bine orânduit, drept, sfânt și pios,
Ceea ce se conduce pe sine, folositor, frumos, cum se cuvine,
Auster, simplu și pururea de ajutor,
Ceea ce nu se teme, nu pricinuiește durere, avantajos și nevătămător,
Prielnic, plăcut, sigur, prietenos,
Ceea ce este demn de stimă și recunoștință, una cu sine,
Slăvit, fără trufie, grijuliu, bun și puternic;
Binele este tot ce durează, ce-i fără greșeală și dăinuie veșnic.

******

Fragmentele stoicilor vechi, Zenon și discipolii lui Zenon, vol I, ediție bilingvă, București, Humanitas 2016

Clement al Alexandriei (150-215), primul teolog creștin, membru al Bisericii Ortodoxe a Alexandriei.
Sursa foto: wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s