Cu fața senină / AMT Photo

„Cu fața senină” / AMT Photo

Tot cugetul lumesc se va cutremura și se va prăvăli, căci nimic nu este statornic întru această viață trecătoare, neavând puterea de a birui moartea și stricăciunea cea veșnică. Pentru aceea, și noi alergăm către acoperământul tău, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, spre a nu fi zdrobiți de prăvălirea turnului Babel, cel care neîncetat se dărâmă și fără oprire se înalță în zilele noastre.

Scurtă este viețuirea noastră pământească și nicidecum nu putem pricepe cum, prin puținii ani pe care îi trăim aici, pe pământ, putem dobândi veșnicia cea fericită întru lumina cea neînserată a Împărăției Sfintei Treimi. Pentru aceea, te luăm pe tine mijlocitoare, Maica lui Dumnezeu, rugându-te să ne luminezi inimile și viața.

***
Minunile Maicii Domnului, ediție îngrijită de L.S. Desartovici, Ed. Sophia, București 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s