Poem la patru mâini / Sandu Tudor

Orientat în cruce. Cele patru structuri de mâini ca cele patru făpturi apocaliptice:

I. Mâinile de rugăciune și de binecuvântare (de învățătură și îndrumare).
II. Mâinile de luptă și muncă.
III. Mâinile de tămăduire și miracol.
IV. Mâinile inimii, ale transfigurării.

Patru cicluri, fiecare cu câte cinci imne, potrivit celor cinci degete ale fiecărei mâini.
Fiecare imn în două octave de stihuri.

În chilia pe care singur și-o făcuse cu palmele el avea un perete cu firizi în care erau cărțile cu membrane.

Viața de toate zilele este onirică. E un vis urât sau un vis trandafiriu, romantic. Visările sau invers viziunea magică despre lume. Falsa lumină paradisiacă a lumii.

Să învățăm cum să ne smulgem din poezia magică a lumii, să ne desfășăm de vis, și cum să țâșnim spre ideea și descoperirea realității universale.

Între cunoașterea poetică și cea științifică este cea simbolică.

I. Mâinile nevăzute, mâinile de văzduh, mâinile de îngeri, mâinile minții, mâinile străvezii.

II. Mâinile de pământ, aspre, albe, mâinile Iudei; mâinile sensibilului, mâinile trupului… Mâinile crucii, ale robului, ale morții, pe piept. mâinile care luptă.

III. Mâinile de foc, mâinile minunilor, ale tămăduirii, mâinile învierii, mâinile slobode, de lumină. Mâinile care văd.

IV. Mâinile de apă, mâinile duhului transfigurării. Mâinile de lacrimi.

(…)

I. Mâinile neprihănite: ale copiilor, ale fecioarelor, ale sfinților.
II. Mâinile smerite: ale celor ce muncesc și se luptă.
III. Mâinile răbdării, milostivirii.
IV. Mâinile dragostei.

Mâna și mâinile
au făcut și foc
Toate minunile
floare stranie
floare cu cinci petale
e mâna
Întind palmele de soare
și sorb cu ele lumina.

Simțirea face să piară despărțirea, dar nu deosebirea dintre ins și Tot. Ea e mărturia prezenței lor mutuale. Pricinuiește între ele cele mai subtile comunicări. De la unul la altul s-a trezit un întreg joc al chemărilor și răspunsuri care niciodată nu se spășesc, asupra cărora nicio obișnuință nu are priză și care interesează viața noastră reală cu legăturile așa de strânse și vii încât cunoașterea în comparație pare abstractă și decolorată.

******
Ieroschimonahul Daniil de la Schitul Rarău (Sandu Tudor), Hrisovul clipelor, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca 2016

AMT Photo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s