Piatra Morții / Sandu Tudor

Iisus Hristos Alfa și Omega
Foto: http://doisautreiinnumeleluiiisus.blogspot.com/2018/02/hristos-este-taina-sfintelor-scripturi.html
*

Editorial apărut în revista Credința, An III, nr. 423 – 27 aprilie 1935.

Cel mai adevărat și mai zguduitor fapt al istoriei acestei lumi nu poate fi spus decât în măsuri și simplități de eroică legendă sau trezit și zugrăvit în inima și pe fețele oamenilor ca pe o fantastică dramă muzicală a unui vis. O spunem ca să putem începe: și în ziua aceea s-au petrecut ciudate lucruri; așa de obișnuite totuși oamenilor: s-a făcut o judecată strâmbă. A fost ucis un oarecare Iisus, zice-se nevinovat. Lucrul nu era prea însemnat. L-au spânzurat pe lemn. L-au bătut în cuiele morții.

Acum, făcându-se seară, veni în amurg un om bogat, de fel din Arimatea. El avea la locul răstignirii grădină. În grădină mormânt proaspăt, pe care-l săpase în piatra unei stânci pentru sine. L-au pus pe Cel scoborât de pe cruce în stânca aceea. Au prăvălit o lespede uriașe la ușa gropniții și s-au dus.
Un zvon umbla straniu pe la marginile cetății în gura poporului de rând și prost: o vorbă amăgitoare a Celui ce fusese răstignit. Fiind încă în viață spusese: „după trei zile Mă voi scula”. Ca să nu fie nicio sminteală, stăpânirea a întărit mormântul cu streajă și a pecetluit lespedea.

În întunericul din piatră trupul lui Iisus și sufletul Său zăceau în înțepeneală, îmbibat de mirezmele mirului îngropăciunii, în înfățișarea strânsă a giulgiului curat, de pânză de in. Frigul morții înghețase cu totul pe Fiul Omului acolo, în strâmtorarea de peșteră, așa cum îngheață iarna melcul, în casa lui de os, sub șapte peceți de amorțire. Stătea străin Lui Însuși; totuți, sub pleoapele lăsate peste sticla ochilor juca încă năluca crucii și a spăimântătoarei întâmplări. Iar în neclintirea sufletului, care împietrise ca un sâmbure al nepăsării, în adânc, la lăuntru de tot, viața retrasă, ghemuită, se sbătea înfricată și totuși curată și neatinsă. Dar cum să ne dăm seama de starea aceasta, care se cumpănea pe muchea săbiei morții, între viață și neant, în Fiul Omului?

Nemărginirea aceasta a ținut trei zile și trei nopți. Iar la clipa de soroc, luminița vieții a tresărit. Peste chipul slab și înserat s-a prelins o licărire din adâncul inimii. Din nou răsărea peste fața Lui floarea nevăzută a vieții, ca un soare care se ridica din apele sufletului, din fundul ființei. Și viața și duhul și trupul s-au sărutat din nou, tustreile, și s-au topit într-olaltă, într-o flacăre albă și lungă și s-au strecurat prin piatra pecetluită și au ieșit afară din mormânt cu străvezimea învierii. Fiul Omului deschise ochii Lui mari și Se văzu afară și văzu pentru a doua oară Lumea. Cerul sta albastru întunecat cu luceferii dimineții în înălțime. Un măslin despuiat și negru, răsucit ca o tortură veche, își întindea o ramură plăpândă pe care se iviseră muguri verzi de frunze noi. În față sta primăvara lumii, la spate, Fiul Omului simțea rece ușa de piatră a morții.

Așa, ochii Lui de om au văzut pentru prima oară cu sufletul senin al unui Dumnezeu adevărat. Bucuria și durerea, tumultul care ține lucrurile închise în ele înșile, rămăseseră în giulgiul și în dorința celor treizeci de ani, lepădați dincolo de piatră. Desbrăcat de orice, chiar de gând, chiar de gândul biruinții Sale și ai celor ai Săi, Iisus descoperi în ultima lepădare de sine pe omul care nu a murit și nu va putea muri vreodată.

Și văzu în tâlcul acelei clipe, lângă piatra morții, de ce adevărul Lui nu va birui decât cândva, într-un cer și pământ nou.

*********
Arhiva Rugului Aprins, Universalism românesc, Sandu Tudor, Ed. Eikon, București 2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s