Sf. Neagoe Basarab – Un principe care a dat depresia pe mistică / Vasile Andru

Neagoe Basarab (1482-1521) Curtea de Argeș România, a fost domnul Țării Românești între 1512 și 1521. Aici împreună cu soția sa, Doamna Despina, din familia sârbă Brancovici.
https://www.glasulcetatii.ro/articol/2116/sfantul-voievod-neagoe-basarab-icoana-a-imparatului-celui-vesnic-si-binecuvantare-a-neamului-romanesc
*

Un om care n-a trecut prin religie și care n-a cunoscut tentația religioasă este un om vid.

*
După ce și-a pierdut doi fii, voievodul a avut tăria să transforme „tristia mortifier” (tristețea mortală) în „tristia secundum Deum” (tânjire după Dumnezeu), fapt salvator. Dacă știi cum să dai depresia pe mistică, un stres nimicitor devine atunci „traumă de inițiere” în stări înalte de conștiință.

*

Un nou David sau un Marc Aureliu?

„Cu Neagoe se așează în scaunul Țării Românești un nou David pentru călugării de orice neam!” scrie Gavril Preotul, reluat de Nicolae Iorga în Istoria Bisericii Românești. Iar dacă un preot l-a comparat pe Neagoe Basarab cu un înaintaș biblic, un savant precum Hașdeu l-a comparat cu Marc Aureliu, adică a reținut ipostaza de rege-filosof. Conținutul cugetării și al acțiunii lui Neagoe Basarab este religios prin excelență.

Ceasurile vieții

Simțindu-și sfârșitul, Neagoe Basarab trage concluzia spirituală a vieții sale, își analizează „ceasurile vieții”. Această analiză este un model de smerenie și iluminare. Și ne îndeamnă la propria analiză și la întrebarea: Ce am lucrat noi la ceasurile esențiale ale vieții?

Există patru articulații ale zilei solare, dar și ale „zilei” simbolice care este existența. Din cele doisprezece ceasuri, concrete sau simbolice, „articulațiile” sau „ceasurile cardinale” servesc în special la purificare, slăvire, iluminare. Dar omul nu folosește cu sârg aceste halte ale salvării sale.

Sub formă de rugăciune personală, Neagoe Basarab recapitulează biciuitor căderile omului, în nădejdea ridicării, și zice:

La ceasul 1, n-am lucrat cu sârg poruncile divine.
Și nici în al 3-lea ceas „n-am umplut poruncile”.
Și nici în al 6-lea ceas nu străluceam în lucruri bune!
Iar la al 9-lea ceas m-am rușinat de alți lucrători care au lucrat bine lui Dumnezeu.
Și m-am trezit în al 11-lea ceas când, cutremurat, mi-am pus nădejdea că voi fi mântuit, repetându-mi promisiunea hristică: „Tot cel ce va veni către Mine nu-l voi scoate afară” (Ioan, 6:37).

Rugăciunea lui Io Neagoe Voievod, prelucrare după Ioan Hrisostomul (Ioan Zlatoust, în slavonă) merită să stea într-un Molitvelnic al nostru, ca memento privitor la ceasurile vieții și la etapele salvării. Neagoe Basarab a plasat această „rugăciune” la sfârșitul celei de-a doua părți din Învățături către fiul său Teodosie. Apoi a pus ca ea să fie scrisă în piatră și-n pisania de la Mănăstirea Argeș.

Cercetând viața lui Neagoe Basarab și scrierile rămase de la dânsul, vedem bine că a lucrat porunca divină chiar din ceasul întâi și că a lucrat-o cu ardoare la ceasul al 3-lea și până la capătul vieții: În tinerețe a avut retrageri de învățătură și liniștire (isihia) pe Sfântul Munte.

Ajungând domnitor, a ctitorit multe lăcașuri pe Athos, cele mai multe dintre toți domnitorii români. A reconstruit Mănăstirea Cutulmuș, începută de Radu Mihnea. A terminat o construcție la Mănăstirea Iviru, unde a fost găzduit și împodobit cu învățătură în tinerețe. A clădit turnul de la Mănăstirea Aghiu Pavlu și Biserica de la Marea Lavră a Sfântului Atanasie. A făcut danii Mănăstirii Zografu, a ridicat arsanaua și o capelă la Mănăstirea Vatopedu.

Relații cu ortodoxia sârbă

Neagoe Basarab s-a căsătorit cu o prințesă sârboaică, Domnița Milița Despina, descendentă din familia de despoți Brancovici, deci a cneazului Lazăr (mort eroic la Kosovo în 1389). Și aceste legături de familie explică apropierea sa de ortodoxia sârbă. A ctitorit o Mănăstire în Serbia, la Krusedol. S-a ocupat și de înzestrarea Mănăstirii sârbești Hilandaru de pe Athos. Și astăzi acolo se cinstesc urmele lăsate de voievozi români. Mănăstirea a fost distrusă de multe incendii și de câteva ori voievozii români au contribuit la zidirea ei din nou. Azi se mai văd icoane și candelabre în argint dăruite de domni români. Neagoe a construit și a dăruit în toate locurile sfinte din orientul creștin: la Meteora, la Constantinopole și-n Țara Sfântă: la Sinai și Ierusalim. Nu mai vorbim de ctitoriile din țara noastră, care ne sunt cunoscute.

Există și tristețe „salvatoare”

Domnitorul spunea mereu că face toate aceste fapte pentru „răscumpărarea păcatelor”. În Învățăturile către fiul său Teodosie, se învinovățește adesea că Dumnezeu i-a luat doi fii ca pedeapsă divină pentru prea puțina lui vrednicie.
Moartea celor doi fii a fost o traumă majoră pentru voievod. Neagoe Basarab a fost un vodă depresiv. Dar a știut să dea depresia pe mistică. Dacă faci acest lucru, un stres nimicitor devine „traumă de inițiere” în stări înalte de conștiință. Voievodul a avut tăria să transforme „tristia mortifier” (tristețea mortală) în „tristia secundum Deum” (tânjire după Dumnezeu), fapt salvator.
Astfel, acest domnitor, care se căiește atâta, a avut cea mai evlavioasă existență.

În ctitoriile și-n daniile făcute înafara țării noi vedem, firește, și o acțiune foarte ingenioasă de a-și extinde controlul peste teritorii stăpânite de turci. O acțiune de a ține în viață „împărăția creștină” chiar în condițiile în care turcii o controlau pe cea politică. Și a reușit aceasta, cu strălucire, deși a avut o domnie relativ scurtă (1512-1521). Dar domnia lui stă sub puterea harului.

Cârmuitorul spiritualizat

Neagoe Basarab se află în fericita situație de a fi lăsat o carte. Astfel, adâncimea trăirii sale religioase apare cristalizată și exprimată deplin. Cartea Învățăturile către fiul său Teodosie a fost elaborată în slavonă, versiunile românești pe care le avem aparținându-le traducătorilor. Cartea este la fiecare pagină un jurnal spiritual: consemnarea unui traseu religios destinat urmașilor, o experiență de trăitor și cărturar pentru sine și pentru urmaș.

Compoziția ei fragmentară duce cu gândul la textele moderne și postmoderne în care au triumfat fragmentarismul și montajul „cinetic”. Astfel, se citește cu mare plăcere, precum un Macrobius, un Aulus Gellus sau un Zhuangzi, ca să extindem referințele în timp și spațiu. Cartea se vădește în parte scrisă de voievod iar în alte locuri, dictată unor secretari prelați. Câteva pasaje, se spune, sunt scrise de Domnița Despina, femeie cultă și subtilă. Pe lângă notația experienței spirituale directe sau a mâhnirilor personale și a luptei cu sine, sunt introduse multe fragmente din surse filosofice, biblice, patristice. Și astfel, Neagoe imită modelele mai vechi, de pildă învățăturile împăratului Vasile Macedoneanul către coconul său Leon. Compilația este un procedeu frecvent în Evul Mediu sau în Renaștere. Dar energia personală, emoția trăirilor, notațiile de biografie spirituală dau putere aparte acestei lucrări.

Pe măsură ce se apropie de culmea vieții, Neagoe este tot mai preocupat de mântuire, de salvarea duhovnicească, de cununa theosis. scrie cu patos despre rugăciune, despre terapia iertării, despre cârmuitorul spiritualizat, despre iluminare și Împărăție. Și mereu laudă monahismul și tânjirea după ipostaza de pelerin.

Acestea sunt teme ale cărții și ale vieții domnitorului care nu se sfiește să se numească „păcătosul și trândavul, ticălosul și nevrednicul Tău rob”, cuvinte nemaiîntâlnite în gura și căința unui cârmuitor. Și zice: „De aceea, nu mă primi ca pe Iezechia, ci primește-mă ca pe una din slugile Tale mai mici”. Virtutea cea mare a domnitorului a fost smerenia, trăsătura de sus și cununa oamenilor cu viața sfințită.

A fost canonizat în anul 2008.

*******
Vasile Andru, Mistici din Carpați și alți oameni slăviți din istoria mântuirii, Vol 1, Nemira Publishing House, București 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s