Fără zgomot: aceasta e creșterea adevărată! / C. Noica

Între apatie și agonie. Fără zgomot, aceasta e creșterea adevărată. Cu câtă bucurie nu te întorci la ea, după ce ai rătăcit printre toate lucrurile acelea scrise cu majusculă: Cosmos, Ființă, Neființă, Istorie. E un ocol până la noi înșine, dar să nu regretăm niciodată ocolul, de vreme ce ne-am redescoperit. Stă în rosturile problemei…

Cele patru iaduri dostoievskiene / Ion Mânzat

Dostoievski este într-adevăr un prooroc întors din iad, dacă avem în vedere că ”iadul dostoievskian” este compus din patru iaduri conexe: primul iad este subterana, ocna ca temniță exterioară și, mai ales, interioară; al doilea iad este cumplita sa nevroză care l-a chinuit toată viața; al treilea iad este ruleta, patima jocului de noroc pe…

Omul – subiect cugetător și manifest al iubirii divine / Dumitru Stăniloae

Capacitatea de a deveni subiect al dragostei divine, adică dumnezeu prin har, trebuie să corespundă cu chipul lui Dumnezeu în om, iar starea actuală de subiect al acestei dragoste – cu asemănarea Lui. În sine, capacitatea omului de a deveni subiect al dragostei divine înseamnă capacitatea lui de-a o primi în măsură tot mai sporită…

Impulsul fundamental către cunoaștere / Rudolf Steiner

”Ah, două suflete-mi sălășluiesc în piept,Ce vor necontenit să se dezbineUnul de-o aspră poftă de dragoste umplutCu ghearele-ncleștate, în lume se împlântă,Iar celălalt vânjos, desprins de lut,Spre plaiul `nalților strămoși se-avântă.”Faust, Goethe (trad. Șt.Aug.Doinaș) Goethe exprimă aici o trăsătură de caracter adânc înrădăcinată în natura omenească. Omul nu este o ființă unitar organizată. El pretinde…